Személyes eszközök
Keresés

 

A InfoWiki wikiből


Reguláris kifejezések alkalmazása

  • RegExp.exec(string)

Egy regexp példány exec(...) metódusa segítségével egy string részeit kereshetjük meg. Az eredménye egy tömb a találatokról:

var match = /s(amp)le/i.exec("Sample text")

A match változó eredménye ["Sample","amp"] lesz.

  • RegExp.test(string)

A test(...) metódus segítségével ellenőrízhetjük, hogy az adott regexp kifejeznek megfelel-e egy adott string. A teszt eredménye true vagy false lehet.

var match = /sample/.test("Sample text")

A match ez esetben false lesz.

  • String.match(pattern)

Az adott string-re ráhúzza a mintát. A string-darabkákat (amikre a minta illeszkeidk) adja vissza. A g flag használata esetén az összes találat, a g nélkül az első találatot adja meg. Ha nincs találat, null értéket ad vissza.

var str = "Watch out for the rock!".match(/r?or?/g)

A str értéke ez esetben ["o","or","ro"] lesz.

  • String.search(pattern)

Az adott string-en belül keresi a mintát. Megadja az első illeszkedés kezdőindexét. Ha a minta nem illeszkedik a string egyetlen részére sem, akkor -1 -t ad meg.

var ndx = "Watch out for the rock!".search(/for/)

Az ndx értéke 10 lesz.

  • String.replace(pattern,string)

A string példányban, amire a replace-t hivjuk, a mintát keresi, és minden találatot lecserél a második paraméterként megadott string darabkára (minden találatot cserél). Eredménye a kicserélt string.

var str = "Liorean said: My name is Liorean!".replace(/Liorean/g,'Big Fat Dork')

A str tartalma a "Big Fat Dork said: My name is Big Fat Dork!" lesz.

  • String.split(pattern)

A string példányt a minta találatok mentén részekre vágja. Eredménye a részekből álló tömb, annyi elemű, ahányfelé szét lehetett vágni a minta mentén (a minta nem lesz eleme, sem része egyik darabkának se).

var str = "I am confused".split(/\s/g)

A str tartalma ["I","am","confused"] lesz.

A lap eredeti címe: „http://wiki.ektf.hu/wiki/Cgi-ea/page124
Nézetek
nincs sb_35.172.224.102 cikk