Személyes eszközök
Keresés

 

A InfoWiki wikiből


Bevezető feladatok

A feladatok célja a Console.WriteLine() gyakorlása, egyszerű és összetett kiíratási feladatok elvégzése.

Hello World program írása

Készítsünk olyan programot, amely kiírja a képernyőre a Helló Világ! szöveget, majd vár egy billentyű (Enter) leütésére, és befejeződik.

Saját nevünk kiírása

Az előző megoldást módosítsuk olyan módon, hogy ne a megadott szöveg, hanem a saját (a készítő) nevét jelenítse meg. A nevet keretezzük körbe díszítési jelleggel * karakterekkel.

Saját nevünk a képernyő közepére

A * karakterekkel keretezett nevet a konzol ablak közepére igazítsuk mind vízszintes, mind függőleges irányokban.

Családfa

Írassuk ki a képernyőre a családfánk egy részét, pl. az alábbi formában:

Kis Pál (felesége: Nagy Borbála)
 Kis József
 Kis Aladár   (felesége: Piros Éva)
  Kis István
  Kis Pál

Kifejezések kiírása

A feladatok célja a egyszerű numerikus kifejezések írása, zárójelezés, egész-osztás és maradékos osztás gyakorlása.

Mennyi lehet a 3+2 ?

Próbáljuk ki az alábbi program-sorokat, figyeljük meg mikor mit ír ki a program, és miért (magyarázzuk meg az eredményeket):

Console.WriteLine("3+2");
Console.WriteLine(3+2);
Console.WriteLine(3*2);
Console.WriteLine(3-2);
Console.WriteLine(3/2);
Console.WriteLine(17%3);


3+2=5 program írása

Írassuk ki egy sorba a "3+2=5" kifejezést, és az eredményt is.

 • Első próbálkozás:
Console.WriteLine("3+2=",3+2);
 • Második próbálkozás:
Console.WriteLine("3+2=");
Console.WriteLine(3+2);
 • Javított második próbálkozás:
Console.Write("3+2=");
Console.WriteLine(3+2);
 • Működő megoldás:
Console.WriteLine("3+2={0}",3+2);


Változók bevezetése

3+2=5 változókkal

Oldjuk meg az előző problémát úgy, hogy a kifejezésekben szereplő értékeket kiemeljük a kifejezések elé, elkülönítve, hogy könnyű legyen más értékekre áttérni (csökkentsük a redundanciát):

int a=3;
int b=2;
Console.WriteLine("{0}+{1}={2}",a,b,a+b);
Console.WriteLine("{2}-{1}={0}",a,b,a+b);
3+2=5 tört változókkal

Módosítsuk az előző programot oly módon, hogy tört értékekre is működjön.

Figyeljük meg, hogy a program szövegében a tört értékeket minden esetben tizedespont segítségével kell beírni, de a képernyőre kiíráskor tizedevesszőt használ a program.

double a=3.2;
double b=2.4;
Console.WriteLine("{0}+{1}={2}",a,b,a+b);
Console.WriteLine("{2}-{1}={0}",a,b,a+b);

Változók értékének feltöltése billentyűzetről

Ez előző gondolatmenetet folytassuk, a programban szereplő értékeket azonban dinamikusan, a program futása során állítsuk elő - kérjük be billentyűzetről:

// első érték bekérése
Console.Write("Kérem az első számot:");
string s = Console.ReadLine();
int a = int.Parse(s);
// második érték bekérése
Console.Write("Kérem a második számot:");
string p = Console.ReadLine();
int b = int.Parse(p);
// számolások
Console.WriteLine("{0}+{1}={2}",a,b,a+b);
Console.WriteLine("{2}-{1}={0}",a,b,a+b);

Amennyiben az adatok tört számok is lehetnek, mind a változók típusát át kell írni double-ra, mind az int.Parse(..)-t le kell cserélni double.Parse(...)-ra. Az adat beírása során magyar területi beállításokkal rendelkező Windows esetén tizedesvesszőt kell használni:

// első érték bekérése
Console.Write("Kérem az első számot:");
string s = Console.ReadLine();
double a = double.Parse(s);
// második érték bekérése
Console.Write("Kérem a második számot:");
string p = Console.ReadLine();
double b = double.Parse(p);
// számolások
Console.WriteLine("{0}+{1}={2}",a,b,a+b);
Console.WriteLine("{2}-{1}={0}",a,b,a+b);

Házi feladatok

#1. Házi feladat

Írassuk ki a képernyőre a 10-es szorzótáblát, egy 10x10-es táblázat formájában (az 'x' koordinátán is 1..10 a számok, az 'y' koordinátán is, a metszéspontokban a megfelelő számok szorzata).

#2. Házi feladat

Egy karakteres alapú névjegykártyát készítsünk, nevünkkel, elérhetőségeinkkel (mail, telefon, lakcím), színes karakterkiírásokkal, bekeretezve.

#3. Házi feladat

Kérjünk be egy számot, és irjuk ki a hozza tartozó szorzótáblát, csillagokkal körbekeretezve. A kiírást (táblázatot) tetszőlegesen design-oljuk tovább (színek használata, stb).

#4. Házi feladat

Kérjük be egy téglalap 'a' és 'b' oldalhosszúságát, és irassuk ki a terület és kerület értékeket (valamint a használt képletet is).

#5. Házi feladat

Keressünk egy számunkra szimpatikus síkidomot (háromszög, ellipszis, trapéz, ...), keressük meg a kerület és terület képletét, majd kérjük be a szükséges adatokat billentyűzetről, és írassuk ki a kerületet és területet felhasználva a képleteket.

A házi feladat megoldása során nézzünk utána az alábbiaknak:

 • Console.ForegroundColor
 • Console.BackgroundColor
 • Console.SetCursorPosition
 • Math.Sqrt


Hernyák Zoltán
A lap eredeti címe: „http://wiki.ektf.hu/wiki/Mp2/gyak01
Nézetek
nincs sb_3.237.178.91 cikk