Személyes eszközök
Keresés

 

A InfoWiki wikibőlVéletlenszám előállítása

Összeadás gyakorlása

Állítsunk elő 2 db véletlen számot 1..10 között. Írjuk ki a képernyőre a két számot, majd kérjük meg a kezelőt, hogy adja meg ezen számok összegét. A program ellenőrízze le, hogy a beírt összeg helyes-e.

Speciális véletlen számok

Állítsuk elő az alábbi véletlen számokat

 • -10..+10
 • 20..50, de csak páros lehet
 • ötszázezer és kétmillió közé esik, de tízezerrel oszhtató
 • 5 és 20 közé eső tört érték, de csak maximum 1 tizedesjegyet tartalmazhat

Elágazás gyakorlása - ELSE

Összetett elágazások készítése, egymásba ágyazása. Gyakorlatilag az előző órákon megoldott feladatok mindegyikét újra elő lehet venni, és megoldani az else segítségével.

Sorrendi kérdés (2 számmal)

Kérjünk be két számot billentyűzetről, és irassuk ki milyen sorrendiséget tükröznek:

 • a két szám egymáshoz képest növekvő sorrendet alkot
 • a két szám egymáshoz képest csökkenő sorrendet alkot
 • a két szám egyenlő
Sorrendi kérdés (3 számmal)

Kérjünk be három számot billentyűzetről, és irassuk ki milyen sorrendiséget tükröznek:

 • a szám egymáshoz képest növekvő sorrendet alkot
 • a számok egymáshoz képest csökkenő sorrendet alkot
 • a számok egyenlőek
 • a sorrend össze-vissza
Rokonsági kérdés

Tegyük fel, hogy van két férfi, akikről tudjuk hogy valamiféle rokoni kapcsolatban állnak egymással. Kérjük be először a neveiket (pl. Lajos és Pista), majd kérdezzük meg a születési évüket (a kérdésben nevükkel hivatkozzunk rájuk: "kérem Lajos születési évét..."). A születési évek szerint állapítsuk meg a közöttük lévő korkülönbséget, majd az alábbi alapján adjuk meg a lehetséges rokoni kapcsolat megnevezését:

 • korkülönbség nem nagyobb 18 évnél: valószínűleg testvérek
 • korkülönbség legalább 18 év, de nem több mint 40 év: az idősebbik a másik apja. Ezt megfelelő nevekkel írjuk ki, pl: valószínűleg Lajos az apja Pista-nak
 • korkülönbség több mint 40 év, de kevesebb mint 60 év: nagyapa-unoka. Hasonlóan, nevekkel írjuk ki: valószínűleg Pista a nagyapja Lajos-nak.
 • korkülönbség több mint 60 év: dédnagypapa-ükunoka. Hasonlóan, nevek kiírásával oldjuk meg.

Ügyeljünk a program írásakor arra, hogy nem lehet tudni előre, hogy a fiatalabb, vagy az idősebb férfi adatait vesszük előre. A program minden sorrend és minden korkülönbség esetén működjön helyesen!

Számtani sorozat

Kérjünk be három számot, és határozzuk meg, hogy számtani sorozatot alkotnak-k (szomszédos elemek különbsége egyenlő).

Mértani sorozat

Kérjünk be három számot, és határozzuk meg, hogy mértani sorozatot alkotnak-k (szomszédos elemek hányadosa állandó). A programot teszteljük a 3,5,9 számokkal (ezek nem alkotnak mértani sorozatot).

Síknegyed

Kérjünk be egy kétdimenziós pont koordinátáit (x,y), és írassuk ki melyik síknegyedbe esik (esetleg a pont az X vagy Y tengelyre esik, vagy az origóra).

Körök metszése

Kérjünk be két kör adatait (középpontjának x,y koordinátája, sugara). Az adatok birtokában a program határozza meg, hogy a köröknek vannak-e közös pontjaik (metszik-e egymást).


Elsőfokú egyismeretlenes egyenlent megoldása

Kérjük be az a*x+b=0 egyenlet független változóit (a és b), és amennyiben az egyenletnek van megoldása, úgy adjuk meg azt.

Másodfokú egyismeretlenes egyenlent megoldása

Kérjük be az ~a*x2+b*x+c=0~ egyenlet független változóit (a,b,c), és amennyiben az egyenletnek van megoldása (vannak megoldásai) úgy adjuk meg azt (azokat).

Menü szerkezetű számológép

Készítsünk olyan programot, amely bekér két egész számot, majd megkérdezi, hogy milyen műveletet végezzen el közöttük (összeadás, kivonás, szorzás, osztás, maradékos osztás). A program a kiválasztott műveletet hajtsa végre, és az eredményt írja ki a képernyőre.

Menü szerkezetű síkidom program

Készítsünk olyan programot, amely induláskor megkérdezi hogy kör, téglalap, négyzet adatait kívánjuk-e kezelni. Majd bekéri a megfelelő síkidom jellemző adatait (sugár, oldalak hosszúsága), és kiírja a képernyőre a választott síkidom kerületét és területét.

Logikai érték bekérése

Készítsünk olyan programot, amely két logikai értéket olvas be billentyűzetről. Az értékeket magyarul, Igen/Nem formában kell megadni. A program a bevitt értékekkel végezze el a logikai ÉS valamint a VAGY műveleteket, és azok eredményét szintén magyarul írja ki a képernyőre.


Hernyák Zoltán
A lap eredeti címe: „http://wiki.ektf.hu/wiki/Mp2/gyak03
Nézetek
nincs sb_3.237.178.91 cikk