Személyes eszközök
Keresés

 

A InfoWiki wikiből

Felhasználó- és csoportmenedzsment

Parancsok: adduser, userdel, usermod, groupadd, groupdel, groupmod.
 • Érje el, hogy minden, újonnan felvett felhasználó home könyvtárába kerüljön be egy üres proba.txt fájl!
/etc/skel alkönyvtár tartalma
 • Minden újonnan felvett felhasználó shellje a /bin/false legyen!
/etc/adduser.conf (man adduser)
 • Vegyen fel egy teszt nevű felhasználót! A jelszava legyen ttsh22A!
adduser teszt
 • Ellenőrizze, hogy létrejött-e a home könyvtára, és abban benne van-e a proba.txt!
cd ~teszt
ls
 • Egy másik Putty programmal jelentkezzen be teszt felhasználóként!
 • Cserélje ki a teszt felhasználó shelljét /bin/bash-re!
/etc/passwd file editálása
usermod
 • Jelentkezzen át átmenetileg a teszt felhasználó fiókjába!
su - teszt
 • Lépjen vissza a root felhasználói fiókba!
Ctrl-D
 • Tekintse meg a usermod parancs szintaxisát! Módosítsa ezzel a felhasználó nevét!
 man usermod
 • Hozzon létre egy hallgatok nevű csoportot 1000-es csoportid-vel!
groupadd
 • Sorolja be ebbe a teszt felhasználót!
 • Érje el, hogy a teszt felhasználó bejelentkezésekor a rendszer automatikusan írja ki a fájlrendszer szabad helyének nagyságát!
 df -h
 ~/.bashrc
 ~/.bash_profile
 • Változtassa meg a felhasználó promptját úgy, hogy az mindig mutassa a host nevét is!
 ~/.bash_profile
 PS1='\u@\h:\w\$'
 • Állítsa be, hogy ha root-ként van bejelentkezve, akkor a prompt piros legyen, feltűnő különbséggel egy általános user esetétől:
~/.bashrc
export PS1='\[\e[41m\][\h][\#]\[\e[0m\]:\w\$ '
 • Állítsa be úgy a felhasználó környezetét, hogy a cp parancs mindig kérjen megerősítést, mielőtt egy fájlt felülírna!
 ~/.bash_profile
 alias cp='cp -i'
 • Érje el, hogy az aries.ektf.hu gépről ide ssh-zva a rendszer ne kérjen jelszót attól a felhasználótól, akit felvett!
 • Törölje a felhasználót, de a home könyvtárát ne!
 • Törölje a felhasználó fájljait!

Szoftverek telepítése

 • Ellenőrizze, hogy az apt rendszer milyen helyekről származó programcsomagokkal dolgozik!
 cat /etc/apt/sources.list
 • Frissítse a csomaglistát!
 apt-get update
 • Upgrade-elje fel a rendszert, telepítsen minden frissítést!
 apt-get upgrade
 • Telepítse fel a pwgen programot! Próbálja ki, hogy működik-e!
 apt-get install pwgen
 • Telepítse fel a Midnight commandert és az SSH szervert!
 apt-get install mc
 apt-cache search sshd
 apt-get install openssh-server
 • Törölje a pwgen programot a rendszerből!
 • Törölje az apt cache tartalmát!
A lap eredeti címe: „http://wiki.ektf.hu/wiki/Opr4/linux_alap
Nézetek
nincs sb_3.228.10.34 cikk