Személyes eszközök
Keresés

 

A InfoWiki wikibőlTartalomjegyzék

jQuery behívása a lapra

<!-- ha helyi masolatunk van -->
 <script type="text/javascript" src="jquery.js"></script>
 
 <!-- ha eredeti forrast hasznalunk van -->
 <script type="text/javascript" src="http://code.jquery.com/jquery-1.4.2.min.js"></script>

DOM elem kiválasztása

 • Egyetlen elem (id alapján kiválasztása):
$('#aziderteke')
 • egyetlen p elem, amelynek id-je az alábbi:
$('p#myid')
 • összes adott tag kiválasztása
$('div')
 • összes adott class névvel rendelkező elem kiválasztása
$('.myclass')  <- class="myclass"
 $('p.myclass') <- <p class="myclass"
 $('.myclass.otherclass') <- <div class="myclass"> <span class="otherclass">
 • adott konténerben lévő p elemek
$('#container p') <- <div id="container"> <p>...</p>
 $('a img')    <- <a ...><img .../></a>
 • E > F viszony: keressük azokat az F-eket, akik E-n belül vannak.
$('div > ul')  <- azon ul amelyek div-ben vannak


 • E + F viszony: keressük azokat az F-eket, amelyek az E-n belül jönnek azonnal
$('ul + p')  <- olyan p-k, amelyek egy ul utan vannak azonnal
 • minden elem
$('*')
 $('p > *')   <- minden, p-n belüli elem
 • több elem kiválasztása felsorolással
$('code, em, strong')
$('p strong, .myclass')
 • első elem kiválasztása
$('li:first-child')
 • utolsó elem kiválasztása
$('li:last-child')
 • n. elem (adott sorszámú elem) kiválasztása
$('li:nth-child(2)')
 • olyan elemek kiválasztása, akiknek nincs gyermek tartalmuk
$(':empty')
$('p:empty')


 • olyan E elemek, melyeknek van F elemuk
$('div[p]')     <- olyan div-ek, amelyekben van p elem
$('p[.myclass]')   <- olyan p-k, amelyekben van olyan elem, amelyek myclass osztályúak
 • attribútuma van
$('a[@rel]') <- olyan a elemek, melyeknek van rel attribútumuk
$("[a@rel='nofollow']") <- olyan a elemek, melyek rel attr értéke "nofollow"
$('a[@rel!=nofollow]') <- olyan a elemek, ahol a rel értéke nem "nofollow"
$('a[@rel^=no]') <- olyan a elemek, ahol a rel értéke úgy kezdődik hogy "no"
$('a[@href$=index.htm]') <- olyan a elemek, ahol a href arra végződik hogy "index.html"
$('p[@class*=bar]') <- olyan p elemek, ahol a class értéke tartalmazza a "bar" szöveget

 • form kiválasztók
 $('#myForm :input')
 $('input:radio', myForm)
 :input Selects all form elements (input, select, textarea, button).
 :text Selects all text fields (type="text").
 :password Selects all password fields (type="password").
 :radio Selects all radio fields (type="radio").
 :checkbox Selects all checkbox fields (type="checkbox").
 :submit Selects all submit buttons (type="submit").
 :image Selects all form images (type="image").
 :reset Selects all reset buttons (type="reset").
 :button Selects all other buttons (type="button").
 :file Selects all <input type="file">
 • egyéb kiválasztók (a kiválasztási lista szűkítése)
$('li:even') <- minden páros sorszámú li elem
$('tr:odd') <- minden páratlan sorszámú tr elem
$('li:eq(2)') <- 3. eleme a listának, melyben a li elemek vannak
$('p:nth(1)') <- 2. eleme a listának
$('li:gt(1)') <- gt = greater than, minden olyan sorszámú elem, kinek sorszáma nagyobb mint 1
$('li:lt(2)') <- lt = less than
$('li:first') <- első elem (nulla sorszámú)
$('li:last) <- utolsó elem
$(td:parent') <- a td szülője (valszeg tr)
$('p:contains(nothing special)') <- olyan p elemek, amikben szerepel a 'nothing special' szöveg
$('li:visible') <- az összes jelenleg látható elem (css szerint)
$('li:hidden) <- az összes jelenleg nem látható elem

Document onload event

$(document).ready(
 function() 
 {
 // ...
 }
 );

Ajax egyszerűen

Egy elem tartalmának betöltése AJAX-ból:

 $('#mydiv').load(this.href);

Manupiláció

 • Attribútum érték megváltoztatása
$elem.attr('id', chapterId)
A lap eredeti címe: „http://wiki.ektf.hu/wiki/Cgi-ea/page200
Nézetek
nincs sb_35.172.224.102 cikk