Személyes eszközök
Keresés

 

A InfoWiki wikiből

.SRT felirat file beolvasása


Az angol nyelvű filmekhez gyakran lehet felirat (subtitle) file-okat találni, melyek vagy .sub vagy .srt file-okban léteznek. A két file belső szerkezete eltérő, most az .srt file-okkal foglalkozunk.

Kell egy rekord szerkezet, amely egy .srt bejegyzést tartalmaz. Ez áll a megjelenítendő felirat sorokból (lines), a megjelenítés kezdő és záró időpontjából:

class rekord
{
  public DateTime kezdo;
  public DateTime zaro;
  public List<string> lines = new List<string>();
 
  public static List<rekord> lista = new List<rekord>();
}

A beolvasó kód az alábbi:

using System.IO;
using System.Globalization;
 
static void Main(string[] args)
{
  StreamReader srt = new StreamReader(@"C:\film.srt", Encoding.Default);
  rekord r = null;
  bool emptyLine = true;
  while (!srt.EndOfStream)
  {
    string s = srt.ReadLine().Trim();
    int x;
    if (Int32.TryParse(s, out x) && emptyLine)
    {
      r = new rekord();
      emptyLine = false;
      continue;
    }
    if (s.IndexOf("-->") > 0)
    {
      setKezdoVeg(s, r);
      continue;
    }
    if (s.Length > 0) 
    {
       r.lines.Add(s); 
       if (r.lines.Count == 1) 
         rekord.lista.Add(r); 
    }
    else emptyLine = true;
  }
  srt.Close();
}

Az időpontokat "01:12:32,345 --> 01:12:33,544" alakban adják meg, ez jelenti hogy mettól meddig kell a feliratnak a képernyőn lennie:

static void setKezdoVeg(string s, rekord r)
{
  string[] ss = s.Split(new string[] {"-->"},
              StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);
  r.kezdo = getTimeStamp(ss[0].Trim());
  r.zaro = getTimeStamp(ss[1].Trim());
}

Ezen függvény egyetlen időpont-leírást alakít DateTime alakúra. Az időpont leírás pl "01:12:32,345" alakú, ez azt jelenti, hogy 1 óra 12 perc 32 másodperc, 345 ezredmásodperc:

static IFormatProvider format = new CultureInfo("en-US", true);
static DateTime getTimeStamp(string s)
{
  string[] ss = s.Split(':');
  DateTime d;
  int ora = int.Parse(ss[0]);
  int perc = int.Parse(ss[1]);
  double masodperc = double.Parse(ss[2].Replace(',', '.'), format);
  double ticks = (ora * 3600 + perc * 60 + masodperc) * 10000000;
  d = new DateTime( (long)ticks);
  return d;
 
}
A lap eredeti címe: „http://wiki.ektf.hu/wiki/Cs/Subtitle
Nézetek
nincs sb_3.215.180.226 cikk