Személyes eszközök
Keresés

 

A InfoWiki wikibőlFOR ciklusok gyakorlása

Előre meghatározott lépésszámú ciklusok készítése, használata.

Gyakorlásképpen az előző feladatsorban megadott feladatok nagy része újra feldolgozható. A megoldások során tartsuk szem előtt azt az elvet, hogy FOR ciklust akkor alkalmazunk, ha a ciklusmag végrehajtásának száma előre ismert. Ha ez nem teljesül, akkor alkalmazzunk WHILE ciklust.

Legnagyobb közös osztó

Allapitsuk meg ket billentyűzetről bekért számról, hogy mi a legnagyobb kozos osztojuk! A legnagyobb olyan szam, amely mindket szamot osztja. Ezen erteket meghatarozhatjuk keresessel (ciklus), vagy az Euklideszi algoritmussal is.

Relatív prímek

Allapitsuk meg két billentyűzetről bekért számról, hogy relativ primek-e! Akkor relativ primek, ha a legnagyobb közös osztójuk az 1.

Prímtényezős felbontás

Állítsuk elő egy szám prímtényezős felbontását! Pl: 360=2*2*2*3*3*5!

Legnagyobb prímszám

Állapitsuk meg, hogy egy adott intervallumba eső számok közül melyik a legnagyobb primszám! Az intervallum alsó es felső határának értékét kérjük be billentyűzetről! Próbáljunk keresni idő-hatékony megoldásokat!

Tetszőleges számtani sorozat

Írjunk olyan programot, amely bekéri egy tetszőleges számtani sorozat első elemét, és a differenciát! Ezek után kiírja a képernyőre a számtani sorozat első 20 elemét, az elemeket egymástól vesszővel elválasztva, egy sorban!

Tetszőleges mértani sorozat

Írjunk olyan programot, amely bekéri egy tetszőleges mértani sorozat első elemét, és a kvócienst! Ezek után kiírja a képernyőre a mértani sorozat első 20 elemét, és az elemek összegét!

Hatványok

Írjunk olyan programot, amely kiírja a képernyőre tetszőleges N szám (billentyűzetről bekérve) első 16 db hatványának értékét.

Négyzetszámok

Határozzuk meg az első n négyzetszám összeget! Az n értékét kérjük be billentyűzetről!

Számsorozat összege

Írjunk olyan programot, amely egy összegző ciklussal kiszámolja és kiírja az alábbi számtani sorozat első 20 elemének összegét: 3,5,7,9,11,stb.! Ellenőrizzük le az eredményt a számtani sorozat összegképlete segítségével!


Hernyák Zoltán
A lap eredeti címe: „http://wiki.ektf.hu/wiki/Mp2/gyak05
Nézetek
nincs sb_3.237.178.91 cikk